Internationalt

Research i USA


Inspiration til opbygning af en skoleradiostation kunne findes i USA, hvor man har en lang og fast forankret tradition for aktiviteter til fremme af et levende skolemiljø. Her betragtes en velfungerende skoleradiostation som et aktiv for elevernes personlige og sociale udvikling, såvel som for skolen, der på denne måde markedsfører sig gennem æteren.

I august 2009 drog projektlederne på en studietur til New York og fik mulighed for at studere studiodrift på Iona College og to forskellige departments af Pace University.

Inspiration fra New York


Projektlederne tog en god del inspiration med hjem til Danmark.

De mange diskussioner og turens evaluering resulterede bl.a. i afklaring af ambitionsniveau og valg af både teknisk udstyr og software. Den amerikanske måde at drive radiostationerne på imponerede gennem høj elevinvolvering og stor ansvarsoverdragelse til eleverne.

Amerikanerne derimod blev interesseret i danskernes klare mål om at forbinde elevernes medieengagement med den faglige undervisning.

De danske projektledere vil også forsøge at inddrage elementer fra underholdningsaspektet, som de amerikanske elever naturligt afprøver i deres lydproduktioner, fx ved at agere live som DJ's eller kommentere skolens fester og sportsbegivenheder. Her får ungdomskultur en profileret plads i skolelivet.

Tak!


Den internationale del af projektet er støttet af Erhvervs- uddannelsernes internationale Innovationslegat EIIL, samt medfinansiering fra projektskolerne og NCE.

Projektgruppen havde modtaget venlig invitation fra Pace University, dep. Computer Sciences.

 
 

Nærmere info:  Regina Lamscheck-Nielsen 

Download afsluttende rapport fra EIIL's hjemmeside.